Thùng carton 5 lớp

Thùng carton 5 lớp là loại thùng giấy phổ biến nhất sử dụng để đóng hàng may mặc, bánh kẹo, thực phẩm, giày dép, đồ gỗ...xuất khẩu hoặc tiêu dùng trong nước. Bao gồm các kết cấu giấy như sau:

- 5 xeo

- 1 Vàng 4 xeo

- 2 Vàng 3 xeo

- 1 ĐL 4 Xeo

- 1 ĐL 3 Xeo 1 Vàng

- 2 ĐL 3 Xeo

- 1 Duplex 4 xeo

- 1 Duplex 3 xeo 1 Vàng

- 1 Duplex 3 Xeo 1 ĐL

...

1 6
img 3996 img 3998 img 3999
img 4001 img 4003 img 4006